Stønad ved helsetjenester (kapittel 5 i Lov om folketrygd)

Tannlegehjelp:

Blødergruppen kommer inn under betegnelsen ”Sjeldne medisinske tilstander”. Dette betyr at voksne med enkelte blødersykdommer får dekket utgifter til nødvendig forebygging og behandling fullt ut. Full dekning er begrenset til takstene i den offentlige tannhelse-tjenesten og refunderes etter spesifisert kostnadsoverslag eller regning fra behandlende tannlege. Eventuelle merkostnader må dekkes av den enkelte. Diagnosen må dokumenteres overfor lokalt NAV-kontor av spesialist eller sykehusavdeling.