Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Om medisinsk fagråd

“Fagråd for Foreningen for blødere i Norge” ble opprettet av FBIN i 1992. Fagrådet skal arbeide for en best mulig medisinsk og sosialmedisinsk behandling av blødere og skal være et rådgivende organ for bløderforeningen i medisinske spørsmål. Fagrådet finansieres utelukkende av FBIN. Landsmøte velger leder av fagrådet. Dessuten skal foreningens leder delta i Fagrådet. Det er opp til disse to å innkalle til minst to møter i året med behandlingsmiljøet. Hvem som innkalles vil kunne variere fra gang til gang avhengig av hva man skal diskutere. Dessuten har foreningens styre fullmakt til å oppnevne inntil minst fire faste medlemmer av fagrådet.

Referat Fagrådet 08.12.2014

Rapport Fagradet 2008-2010
Rapport Fagrådet 2002-2004