Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Generelt

Blødersykdommer er arvelige sykdommer som medfører redusert blodlevringsevne. Det finnes mange forskjellige blodlevringsfaktorer. Mangel på en av disse fører til blødersykdom. De vanligste sykdommene er hemofili A og B. Personer med disse sykdommene mangler henholdsvis faktor VIII og faktor IX. Faktor VII-mangel og von Willebrands sykdom i alvorlig grad er sjeldnere. Når det går hull på en blodåre hos en ikke-bløder starter flere mekanismer som har til hensikt å stanse blødningen. Disse mekanismene fungerer normalt også hos blødere og gjør at de som regel ikke blør mer enn andre fra overfladiske småsår. Ved et større hull i en blodåre, er det nødvendig med en blodlevring – et koagel – for at blødningen skal stoppe. En bløder har feil i denne koagulasjonsprosessen.

Velg i menyen for en kort beskrivelse av de vanligste blødersykdommene. Mer informasjon finner du på:

Oslo Universitetssykehus – Senter for sjeldne diagnoser

Håndbok for blødere (4. utgave 2008)

Viktige årstall i blødersykens historie (svensk)