Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Andre blødersykdommer

Det finnes også en rekke andre blødersykdommer som skyldes medfødte defekter i blodlevringen. De er meget sjeldne. Alle arves uavhengig av kjønn, slik at kvinner og menn rammes like hyppig (autosomal arv). For å bli syk må man som regel ha arvet egenskapen fra begge foreldrene. Det er beskrevet manglende funksjon av faktor I, II, V, VII, X, XI, XII og XIII som årsak til blødersykdom. Stort sett fører de til mildere symptomer, og spesielt til mindre tendens til leddblødninger, enn ved hemofili.

Faktor V-mangel ble oppdaget av professor Owren ved Rikshospitalet i Oslo i 1944. Sykdommen fører først og fremst til blødningstendens i hud og slimhinner, samt en betydelig blødningsfare ved skader og operasjoner.

Se også Brosjyre Afibrinogenemi (faktor I mangel) (pdf) og Brosjyre Owrens sykdom (faktor V mangel) (PDF)