Sommerleir 2022

Jente i solnedgang på stranden

Foto: Gunn Mari Garberg

Det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til koronapandemien og hvordan dette vil påvirke sommerferien i 2022. Vi håper likevel neste års sommerleir lar seg gjennomføre, og planlegger for dette. 

Vi ber imidlertid om forståelse for at påmeldingen er med forbehold. Dersom restriksjoner eller smittenivå gjør at arrangementet ikke kan gjennomføres forsvarlig, vil vi bli nødt til å avlyse.

Foreningens faste sommerleir på Skallerup i Danmark er en ferie for familier med bløderbarn satt i trygge rammer. Møt andre blødere, familier og pårørende i samme situasjon. Delta i uformelle samtalegrupper hvor man kan diskutere og få svar på spørsmål som kun andre blødere eller bløderforeldre kan svare på. Eller ta nytte av de mange aktivitetstilbudene som tilbys på feriesenteret.

Senter for sjeldne diagnoser kan ikke lenger tilby sykepleier på sommerleiren. Men vi er veldig glade for å ha fått med Vigdis Falck, som nå er pensjonert sykepleier. Hun vil kunne bistå foreldre og blødere på sommerleiren med hjelp og råd. Hun vil også kunne tilby stikketrening, for de som ønsker å lære dette. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at Vigdis ikke kan utstede sertifikat for hjemmebehandling, siden hun ikke lenger er en del av SSD.

Sommerleiren er foreningens mest populære arrangement. Dersom du og din familie ønsker en bekymringsløs ferie sammen med likesinnede, ønsker vi dere hjertelig velkommen.

Deltakeravgift for båt t/r Danmark og hytte i en uke:

Familie på 3–4 personer i hytte av type A4: kr 6 500
Familie på 5–6 personer i hytte av type A6: kr 8 000
Familie på 6–8 personer i hytte av type S6: kr 15 000
Familie på 7+personer i hytte av type F12: kr 18 000

(Dersom man ønsker å ha med seg andre i tillegg til kjernefamilien, vil det koste kr 1000 pr person.)

Familier som har lang reisevei til ferjeleie (over 600 km), kan søke foreningen om dekning av reiseutgifter. Videre kan familier med lav inntekt søke Bløderfondet om dekning av deltakeravgiften.

Betingelser og forbehold

  • Man må være medlem i foreningen og ha betalt kontingenten for 2022 for å delta på sommerleiren. Bli medlem her
  • Personer over 18 år må selv være medlem i foreningen og faller ikke under familiemedlemskap.
  • Sommerleiren er forbeholdt familier som har barn med blødersykdom. Det vil ikke lenger være mulighet for å ta med vennefamilier som ikke selv har barn med blødersykdom.
  • Påmeldingen er bindende og deltakeravgiften må betales i sin helhet ved avmelding etter at påmeldingsfristen har gått ut.