Frambuleir sommeren 2020

En gruppe med mennesker som ligger i gresset

Hver sommer arrangerer Frambu helt spesielle kurs for barn, unge og voksne med sjeldne diagnoser. Disse kalles Frambuleir.

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne får møte andre som er i liknende situasjon som seg selv og utveksle erfaringer og knytte sosiale nettverk. Vi legger også til rette for at deltakerne skal få mulighet til å sprenge egne grenser og oppdage nye muligheter.

Hver leir varer i 11 dager og har ca 50 deltakere.

Leirene drives av unge, engasjerte leirmedarbeidere med støtte fra fagpersoner fra Frambu og er svært populære både blant deltakere og hjelpere.

Sommeren 2020 arrangerer Frambu tre leire:

  • Frambuleir 1: 30. juni til 10. juli – for barn født mellom 2004 og 2008
  • Frambuleir 2: 14. til 24. juli – for unge voksne født mellom 1990 og 1998
  • Frambuleir 3: 28. juli til 7. august – for ungdom født mellom 1999 og 2003