Ingen spesielle råd om AstraZeneca-vaksinen for blødere

Sprøyte som trekker opp medisin fra vaksineglass

Foto: oasisamuel - stock.adobe.com

Flere blødere og medlemmer er urolige for hva meldingene om alvorlige bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen betyr for blødere. Fagfolkene slår fast at det ikke er noen egne råd og anbefalinger for pasientgruppen.

Den siste uken har det strømmet på med bekymringsfulle nyheter om det som kan være alvorlige bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen. Flere personer uten bakenforliggende sykdommer er innlagt med alvorlig blodpropp, lav andel av blodplater og blødninger etter å ha fått vaksinen, og én person er død.

Det er så langt ikke slått fast at det er en direkte sammenheng mellom vaksinen og sykdomstilfellene, men både norske og europeiske helsemyndigheter undersøker nå dette.

Foreningen for blødere i Norge/styret har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som er bekymret for nyhetene om AstraZeneca-vaksinen, og betydningen for personer med blødersykdommer.

Det er viktig å understreke at norske helsemyndigheter nå har stanset vaksineringen med denne vaksinen inntil videre. Det er ikke kjent når den kan gjenopptas, eller om det i det hele tatt vil skje.

Det er ikke noen spesielle råd eller anbefalinger til pasienter med blødersykdom når det gjelder vaksinen

Det er ikke noen spesielle råd eller anbefalinger til pasienter med blødersykdom når det gjelder vaksinen, sier overlege ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, Pål Andre Holme.

– Det er ikke noe annerledes med blødere enn øvrig befolkning vedrørende dette, skriver han i en e-post til Bløderforeningen.

Foreningen har tidligere formidlet anbefalinger og retningslinjer for blødere og koronavaksinen i våre grupper på Facebook.

Senter for sjeldne diagnoser anbefaler at blødere tar vaksinen som normalt når de får tilbud om det. Pasienter med blødersykdommer tilhører ikke risikogruppen, og er derfor ikke prioritert foran andre i vaksineringskøen. Du kan selvsagt likevel være prioritert på grunn av alder eller andre helsetilstander enn blødersykdommen.

Senter for sjeldne diagnoser gir følgende anbefalinger:

  • Blødersykdom er ikke noen grunn til å unngå vaksinen.
  • SSD presiserer at vaksinen skal settes intramuskulært, det vil si inn i muskelen, også for blødere.
  • Det er viktig at den som setter vaksinen komprimerer (trykker mot) stikkstedet i 3 – 5 minutter etterpå.
  • Hvis du/dere bruker profylakse (forebyggende behandling) anbefales det at du får vaksinen etter at du har satt faktor samme dag.
  • Hvis det blir kraftig hevelse og varmeutvikling må du/dere ta kontakt med lege for å vurdere om det har blitt en blødning, og eventuelt få behandling.