Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Ekstraordinært landsmøte 15. juni 2019

Styret innkaller med dette til ekstraordinært landsmøte i Foreningen for blødere i Norge 

Sted: Thomles gate 4, 0270 OSLO
Tid: 15. juni 2019 kl. 14.00 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har pålagt Foreningen for blødere i Norge å justere en av paragrafene i foreningens vedtekter. For å gjennomføre vedtektsendring må det innkalles til ekstraordinært landsmøte. 

Vedtektenes § 12 er i dag formulert slik: Ved avstemninger på landsmøtet har alle fremmøtte medlemmer over 18 år stemmerett. Et familiemedlemskap gir rett til inntil 2 stemmer. Forandringer i lovene krever 2/3 flertall. Beslutning om foreningens opphør krever 2/3 flertall på 2 etter hverandre følgende landsmøter, og forslag om dette må være oppført på sakslista. 

Styret foreslår følgende endring av første setning i vedtektenes §12: Ved avstemning på landsmøtet har alle fremmøtte medlemmer over 18 år tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant. 

Den øvrige teksten i §12 videreføres uendret. 

Påmelding til landsmøtet gjøres på telefon: 22 20 03 90 eller på e-post: fbin@fbin.no 

Last ned innkallingen

 

Det er stengt for kommentarer.