Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 127 abonnenter.

Sommerleir 2019

Jente i solnedgang på strand i Danmark

Foreningens faste sommerleir på Skallerup i Danmark er en ferie for familier med bløderbarn satt i trygge rammer. Møt andre blødere, familier og pårørende i samme situasjon. Delta i uformelle samtalegrupper hvor man kan diskutere og få svar på spørsmål som kun andre blødere eller bløderforeldre kan svare på. Eller ta nytte av de mange aktivitetstilbudene som tilbys på feriesenteret.

Vanligvis stiller Senteret for sjeldne diagnoser med sykepleier på sommerleiren. Det må imidlertid tas forbehold om dette, siden det foreløpig ikke er avklart med SSD. Vi gir nærmere informasjon når det er avklart.

Sommerleiren er foreningens mest populære arrangement. Dersom du og din familie ønsker en bekymringsløs ferie sammen med likesinnede, ønsker vi dere hjertelig velkommen.

 

 

 

FAKTA

Dato: 28. juni–5. juli 2019
Sted: Skallerup Feriesenter i Danmark (Les mer om Skallerup her)

Deltakeravgiften for båt t/r Danmark og hytte i en uke:

Familie på 3–4 personer i hytte av type A4: kr 6 500
Familie på 5–6 personer i hytte av type A6: kr 7 500
Familie på 6–8 personer i hytte av type S6: kr 8 500
Familie på 7+ personer i hytte av type F12: kr 10 000

(Dersom man ønsker å ha med seg andre i tillegg til kjernefamilien, vil det koste kr 1000 pr person.)

Familier som har lang reisevei til ferjeleie (over 600 km), kan søke foreningen om dekning av reiseutgifter. Videre kan familier med lav inntekt søke Bløderfondet om dekning av deltakeravgiften.

Påmeldingsknapp

Påmeldingsfrist 10. februar 2019

 

BETINGELSER OG FORBEHOLD

• Man må være medlem i foreningen og ha betalt kontingenten for 2019 for å delta på sommerleiren.
• Personer over 18 år må selv være medlem i foreningen og faller ikke under familiemedlemskap.
• Sommerleiren er forbeholdt familier som har barn med blødersykdom. Det vil ikke lenger være mulighet for å ta med vennefamilier som ikke selv har barn med blødersykdom.
• Påmeldingen er bindende og deltakeravgiften må betales i sin helhet ved avmelding etter at påmeldingsfristen har gått ut.

 


 

 

Det er stengt for kommentarer.