Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Første langtidsvirkende medisin godkjent i EU

Langtidsvirkende medisinEfmoroktokog alfa (Elocta) er et nytt legemiddel til behandling av hemofili A (blødersykdom). Det er det første rFVIII legemiddelet med forlenget halveringstid som er godkjent i Europa for pasienter  I august i fjor bestemte Beslutningsforum for nye metoder at legemiddelet kan tas i bruk på norske offentlige sykehus.

– Det pågår i dag en betydelig utvikling av nye behandlinger ved hemofili. Elocta er det første av de nye produktene med forlenget halveringstid som er godkjent i Europa. Det ligger et stort klinisk utviklingsprogram til grunn for denne godkjennelsen, og det blir nå interessant å følge erfaringene med Elocta i klinisk praksis, sier professor Pål André Holme, overlege ved Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Elocta (rFVIIIFc) er et rekombinant faktor VIII Fc fusjonsprotein med forlenget halveringstid. Elocta er indisert for både akutt og forebyggende behandling av personer med hemofili A i alle aldersgrupper. Godkjennelsen gjelder alle de 28 EU-medlemsstatene samt Island, Liechtenstein og Norge.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.