Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Årsrapport 2011

Hjelpende håndÅrsrapporten for 2011 ble ferdigstilt og underskrevet på styremøtet 28.01.2012.

Foreningen hadde 209 enkeltmedlemmer og 197 familiemedlemskap, totalt 409 betalende medlemskap.

Blødernytt fikk i 2011 nytt design og ble utgitt i fire utgaver. Hjemmesidene ble også utvidet med flere nye informasjonssider samt nyheter.

Sommerleir ble arrangert på Skallerup Klit i Danmark med 134 deltakere fra 30 familier.

Rehabiliteringstur til Tenerife for voksne blødere over 40 år ble arrangert sammen med den svenske Forbundet Blødersjuka. Fra Norge deltok 9 deltakere. Det varme klimaet har positiv virkning på ledd- og muskelplager.

4.-6. november ble det arrangert føl deg bra weekend for eldre blødere. Fokus på bedre livskvalitet og de utfordringer som eldre blødere møter i dagens samfunn. Det var 15 deltakere.

Fire representanter fra styret deltok på møtet mellom de nordiske bløderforeningene på Island. Formålet er å utveksle erfaringer med land det er naturlig å sammenlikne seg med.

Vi hadde fem deltakere på Europeisk bløderkonferanse i Budapest. Her deltar representanter fra hele Europa.

Se hele årsrapporten for 2011 og for tidliger år her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.