Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

von Willebrandt på verdenskongressen 2010

Av Beathe M. Herfjord 

Mitt fokus for verdenskongressen var som vanlig det som gikk på kvinner og blødersykdom og vW.  Det ”nye” når det gjelder behandling av vW, er at Sverige har startet med profylaktisk behandling også for vW-blødere. Dette er i hovedsak de med type III, men også type II, om de har en del problemer.

Det er noen år siden de startet å tilby dette i Sverige, men per i dag mangler det fortsatt guidelines for denne behandlingen. Indikasjoner for oppstart av profylakse så langt, har vært slimhinneblødninger fra nese/munn, leddblødninger og/eller menstruasjonsblødninger. Professor Erik Berntorp i Malmø gjennomfører nå en studie der faktornivåene av vW-faktor og FVIII måles for å optimalisere denne behandlingen og utarbeide guidelines. Så langt kan det se ut til at det sannsynligvis vil være behov for infusjoner sjeldnere ved vW enn ved FVIII- mangel. Studien er fortsatt i startfasen, og deltakere rekrutteres fortsatt. De som er implementert så langt, har 2 – 54 behandlingskrevende blødninger/år, med en median på 12 behandlingstrengende blødninger/år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.