Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

To nye år med foreningen

av Knut Ro, leder

Landsmøte og kursweekenden er avviklet og det er valgt et nytt styre, som kan videreføre foreningens arbeide. Vi har fått inn 4 nye styremedlemmer, som ivrer for saken.. 

Det nye styret vil fortsette den linje som har vært fulgt i noen år nå. Foreningens arbeidsområde blir som tidligere likemannsarbeidet, sommerleir, utgivelse av Blødernytt og drift av nettsiden. Vi diskuterte nettsiden på landsmøtet og det var enighet om å bruke ressurser på en modernisering av denne. Stig Ulfsby har påtatt seg dette arbeidet.

 I tillegg til dette er kanskje det viktigste arbeidet å følge opp ovenfor myndigheter og helsevesenet. SSD er fortsatt under kontinuerlig omorganisering, noe også Frode Kase redegjorde for i sitt innlegg på kursweekenden.

 Det blir nok å gjøre også for det nye styret. 

En takk for den innsatsen de har gjort til de som gikk ut av styret: Torleiv Grong, gikk av etter 12 år som kasserer. Det har vært trygt å ha Torleiv til å passe på pengene. Men Torleiv gir seg ikke, ha har oppnevnt seg selv som en leder for eldregruppen, og tar initiativ til en samling i høst og han står også for turen til Tenerife i 2011. 

Takk også til Geir Ståle Kalland og Line Jakobsen for deres innsats. Og helt til slutt nok en takk til Nils Tore, som forlot oss sommeren 2009 for alt han har betydd for foreningen. Vi skal gjøre vårt beste for å fortsette hans arbeide.

Det er stengt for kommentarer.