Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Overgang til rekombinante produkter

av Svein Erik Sørlie 

Overlege dr. med Pål André Holme

Overlege dr. med Pål André Holme innledet sitt foredrag  med å ta et kort tilbakeblikk på det som har skjedd siden forrige landsmøte.

Norsk plasma til fremstilling av ulike faktorpreparater har hatt en sterk og tradisjonell plass i vårt behandlingstilbud. Avtalen med Octapharma opphørte i juni 2009, ut fra det faktum at norsk plasma ikke lenger ville være tilgjengelig i produksjon av faktor VIII og IX.

Det norske behandlingsmiljøet har derfor ved bl.a. årskontrollen tatt opp spørsmålet om et eventuelt skifte av tradisjonelt faktorkonsentrat  –  basert på plasma, eller å gå over til et rekombinant produkt.  De rekombinante produktene ( ”blødermedisin” laget i laboratorier, uten tilgang på humant blod ) har lenge vært på markedet, og en er kjent med at flere norske blødere over tid  har benyttet disse produktene.

Ved en eventuell overgang til et nytt produkt, har enkelte stilt seg spørsmål som:  

Er det farlig ?   Får jeg inhibitor ?  Har det rekombinante produktet like god effekt ?

Ulike studier viser at det ikke er en overhyppighet av inhibitor, og konklusjonen er at det å bytte preparat ikke innbærer noen risiko.

I Norge benyttes fire ulike rekombinante produkter for faktor VIII mangel, mens for faktor IX finnes per dags dato, kun ett produkt. Signaler fra utlandet har pekt på at effekten av det rekombinante produktet for B-blødere ( faktor IX) ikke har samme effekt som det tradisjonelle  plasmafremstilte produktet. Holme mente at en derfor må prøve seg litt fram, da det er individuelle forskjeller, og at man øker doseringen  20 – 30 % for å hindre undermedisinering. ( Det finnes ulike forpakninger med enheter av dette produktet ) .

Holme avsluttet sitt innlegg med følgende oppsummering:

  • Rekombinante produkter har minst like god effekt
  • Ikke holdepunkter for at rekombinante produkter bidrar til økt forekomst av inhibitor
  • Rekombinante produkter er overlegne i forhold til sikkerhetsaspekt

 Fasit for en bedre og mer problemfri hverdag, er ifølge Holme:

Profylakse, profylakse og atter profylakse. 

Det behandlingstilbud som i dag foreligger for norske blødere er:

  • Alle barn starter profylaktisk behandling med rekombinante produkt
  • Alle voksne får tilbud om samme behandling

I dag benytter 2/3 av bløderne regelmessig profylaktisk behandling. En utfordring… eller kanskje et problem, er at ungdom / unge voksne slutter med denne behandlingsformen. Her må hver og en ta et større ansvar for egen sykdom og følge opp de behandlingsanbefalinger som er gitt. Det å følge opp den profylaktiske behandlingen fra barnsben av er, i følge Holme, nesten det samme som å sette ”penger” i banken og i voksen alder kunne få renter av den innsatsen man har gjort ved å ha ledd og muskulatur som er velfungerende.

Da var det en godt voksen bløder i salen som spontant utbrøt: ” Ja, jeg kan jo være et skrekkens eksempel på hvordan det kan gå, så kanskje jeg skulle komme på en ungdomssamling for å vise meg fram !”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.