Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Medisinsk nytt fra Verdenskongressen for blødere

Av Svein Erik Sørlie 

Overlege dr. med Pål André Holme, avdeling for blodsykdommer Rikshospitalet, deltok i sommer på Verdenskongress for blødere i Argentina.

Det knytter seg alltid en viss spenning til slike store sammenkomster av leger og spesialister på koagulasjonsproblematikk…og eventuelt i etterkant få høre ”om det har skjedd noe nytt”.

Holme kunne fortelle at på kongressen i Argentina var hele 106 nasjoner samlet med sine delegater fra blødermiljøet. Her foregår ulike medisinske foredrag , symposier og workshops hele tiden parallelt og man er kort og godt nødt til å velge ut noe.

Nye behandlingsstrategier er alltid et aktuelt tema. Holme kunne dessverre ikke berette om de helt store ”nyhetene”.  Innen forskningsmiljøet arbeider man intenst med dyreforsøk, hvor målet er å få effekten av koagulasjonsmolekylet (mekanismen for at blod koagulerer) til å vare lengre. Kanskje man kunne slippe med en ukentlig tilførsel av den manglende faktor.

En ting er forsøk på dyr, en annen ting er å få samme effekt av behandlingen på et menneske.

Ulike studier er på gang og hvor sikkerhetsaspektet er ivaretatt. Holme mente at kanskje i løpet av 2 – 3 år kunne man se resultater av de forsøkene som nå pågår. Vi som har vært på FBIN´s landsmøter gjennom flere tiår, har ventet på gjennomslag innen dette feltet.  Vi blødere er jo en tålmodig gruppe ! I løpet av 3 – 5 år kan en også forvente at rekombinant faktor for von Willebrandt vil være tilgjengelig. 

Noen forskere har arbeidet med å utvikle et koagulasjonsprodukt en kunne anvende på lik linje som det diabetikere bruker  –  altså bare et lite nålestikk i huden. Her ligger det nok en del utfordringer, og Holme mente at denne form for behandling eventuelt ville ligge svært langt frem i tid. 

Angående genterapi, stod denne forskningen på stedet hvil. Genterapi vil si at en påfører kroppen en ”medisin” som fører til at man selv begynner f.eks å produsere den manglende koagulasjonsfaktoren. 

Diagnostikk av leddforandringer var også ett av temaene på kongressen. Røntgen har jo vært benyttet i flere år for å se eventuelle leddforandringer, men at en nå i større grad vil anvende MR og ultralyd for å oppdage eventuelle leddskader på et tidligere stadium.

For noen år siden var det store avisoppslag om faren for å bli smittet av en variant av Creutzfeld-Jacob Disease via blod og blodprodukter. Holme kunne slå fast at så langt var ingen personer rapportert med symptomer på denne alvorlige sykdommen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.