Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Hvordan danske blødere har taklet overgangen til rekombinante produkter

 Av Knut Ro

Dr Theis Bacher

Dr Theis Bacher holdt et innlegg på Landsmøtet om ”Hvordan danske blødere har taklet overgangen til rekombinante produkter”. Det er nå 18 år siden man i Danmark gikk over til utelukkende å benytte rekombinante produkter. En av årsakene til denne overgangen var nok at relativt mange danske blødere ble HIV smittet. I 1984 ble det sendt en søknad om å benytte varmebehandlede preparater (for å hindre smitte). Søknaden fikk avslag, men i 1985 ble den første smitte via en blodtransfusjon avdekket. Disse skandalene førte til at man i 1991 besluttet å gå over til rekombinante produkter. Fordi det var mangler på slike produkter, tok det ca. 10 år før man hadde gjennomført en nesten 100 % overgang.  

 

I dag er smitterisiko ikke lenger en begrunnelse for å velge rekombinante produkter. De plasmaderiverte produktene er like sikre som de rekombinante produktene. Det er derfor kun spørsmål om bruken av rekombinante produkter kan medføre større fare for å utvikle inhibitor. Dette har man diskutert i mange år, og noen eldre undersøkelser kan vise en liten økt risiko. Alle undersøkelser er foretatt på meget små grupper og basert på forskjellige målemetoder, slik at Bacher mente man ikke kunne trekke noen konklusjon på bakgrunn av disse undersøkelsene. 

Han mente derfor at man pr. i dag ikke har noe grunnlag for å hevde at det er noen sikkerhetsforskjell mellom plasmaderiverte og rekombinante produkter og overgangen til rekombinante produkter har fungert bra i Danmark.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.