Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 129 abonnenter.

Helsedirektoratet: Ventetiden for operasjon av blødere for lang

I brev av 29.06.07 ber Helse og omsorgsdepartementet om at Helsedirektoratet gjør en faglig vurdering av hvorvidt blødergruppen kan sies å ha utilstekkelig behandlingstilbud med uakseptable lange ventetider, samt en redegjørelse for om det forekommer regelmessige brudd på retten til nødvendig helsehjelp med individuell frist for ortopedisk kirurgisk behandling for denne pasiengruppen. Forespørslen er sendt på bakgrunn av henvendelse fra Foreningen for blødere i Norge.
Helsedirektoratet finner det urimelig at blødere ikke skal få nødvendig helsehjelp innen akseptable frister. Disse pasientene skal ikke få et dårligere tilbud enn andre på grunn av særlige kostnader som følge av deres blødersykdom. Se Brev fra Helsedirektoratet 14.05.2008

Det er stengt for kommentarer.