Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 120 abonnenter.

Styret

På landsmøtet 04.11.2016 ble følgende styre valgt og senere konstituert slik:

  • Helene Døscherleder, mob. 95 00 41 54
  • Karl Erik Bernt, nestleder, mob. 41 21 63 41
  • Kjersti Viken, styremedlem, mob. 952 65247
  • Merete Frustøl kasserer, mob. 402 48856
  • Ståle Hevrøy, styremedlem og redaktør for Blødernytt, mob. 957 58 998
  • Tone Hørgård
  • Marie Lahn Rømcke
  • Andreas Almås

Varamedlemmer:

  • Mats Henriksen
  • Rune Jørgensen