Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 120 abonnenter.

Bløderfondets styre

STIFTELSEN BLØDERFONDET

På landsmøte i Foreningen for blødere i Norge i 2016 ble følgende styre valgt.

Trond Langvik

Karl Erik Bernt

Svein Erik Sørlie

Anders Glomstein

Jan Erik Røe