Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 120 abonnenter.

Bløderfondet

Bløderfondet er en stiftelse opprettet av Foreningen for blødere i Norge (FBIN). Stiftelsen har som formål: å arbeide til beste for blødere og deres familier, primært i Norge. Stiftelsen kan yte finansiell støtte til forskning knyttet til blødersykdom, bedring av behandlings- og omsorgstilbud for blødere, kompetanseheving for helsepersonell som arbeider med blødersykdommer, velferdstiltak for blødere, og støtte til enkeltpersoner/familier i forbindelse med arrangement i regi av FBIN.

Nærmere opplysninger om fondet eller søknadskriterier kan rettes til styreleder i Bløderfondet. Send e-post fra kontaktsiden (husk å velge Bløderfondet som mottaker).

Postadresse til Bløderfondet: Bløderfondet, v/ Trond Langvik, Frydenlundveien 30, 1784 Halden

Se menyen til høyre for informasjon om styre, vedtekter og årsmeldinger.

 

Søknad om tildeling av midler for deltakelse på sommerleiren

Feriefondet for blødere ble opprettet i 1992. I 2004 ble det slått sammen med Bløderfondet. Formålet med feriefondet var å kunne tilby bløderne og bløderfamilier som har spesielle behov for det, tilskudd til deltakelse på sommerleir arrangert avFBIN. Dette formålet blir nå ivaretatt av Bløderfondet.

Ved vurdering av søknadene blir det foretatt en helhetsvurdering av søkernes sosiale, økonomiske og medisinske situasjon, Det kan blant annet legges vekt på om noen har vært gjennom en spesielt vanskelig periode og om deltakelse på leir blir spesielt kostbart på grunn av stor reiseavstand, mange familiemedlemmer osv. Det skal spesielt legges vekt på situasjonen til bløderen i familien.

Søknadene vil bli konfidensielt behandlet av arbeidsutvalget i fondet.

Søknadsfrist: 10. februar 2017

Vi ber om at søknadene blir sendt med vanlig post til:
Bløderfondet, v/ Trond Langvik, Frydenlundveien 30, 1784 Halden

Søknadsskjema skrives ut fra følgende side:

Søknadsskjema

 

Til mulige søkere i helsevesenet

Styret i Bløderfondet oppfordrer leger, sykepleiere og annet helsepersonell som arbeider med blødersykdommer, til å søke fondet om støtte til f.eks. forskning, videreutdanning, kurs, konferanser eller andre tiltak som kan komme personer med blødersykdommer og deres familier til gode. Stiftelsen kan blant annet yte finansiell støtte til:

  • forskning knyttet til blødersykdom
  • bedring av behandlings- og omsorgstilbud for blødere
  • kompetanseheving for helsepersonell som arbeider med blødersykdommer