Abonner

Abonner på vårt nyhetsbrev og bli med våre 121 abonnenter.

Sommerleir 2018

Jente i solnedgang på strand i Danmark

Foreningens faste sommerleir på Skallerup i Danmark er en ferie for familier med bløderbarn satt i trygge rammer. Møt andre blødere, familier og pårørende i samme situasjon. Delta i uformelle samtalegrupper hvor man kan diskutere og få svar på spørsmål som kun andre blødere eller bløderforeldre kan svare på. Eller ta nytte av de mange aktivitetstilbudene som tilbys på feriesenteret.

Vanligvis stiller Senteret for sjeldne diagnoser med sykepleier på sommerleiren. Sykepleier vil være behjelpelig med å sette profylakse ved behov. Det er også mulighet for å delta på kurs, dersom foreldre eller blødere ønsker å lære å stikke selv.

Sommerleiren er foreningens mest populære arrangement. Dersom du og din familie ønsker en bekymringsløs ferie sammen med likesinnede, ønsker vi dere hjertelig velkommen.

 

 

 

Justering av deltakeravgift

Deltakeravgiften har i mange år vært kr 6000 for en familie, med et tillegg på kr 1000 per person for de som er med utenfor kjernefamilien (som for eksempel besteforeldre). Prisene på Skallerup har derimot økt mye den siste tiden, og det er videre store forskjeller i prisene mellom de ulike hyttetypene. Foreningen har dekket fra ca. 50 prosent til ca. 75 prosent av utgiftene avhengig av hvilken hyttetype familien har fått tildelt. Foreningen mottar ikke lengre så mye i støtte, og sommerleiren har derfor blitt en stor kostnadspost for oss de siste årene.

For å kunne fortsette å reise til Danmark på sommerleir har styret derfor vedtatt å øke deltakeravgiften, samt differensiere prisene etter hvilken hyttetype som benyttes. Differensiering i prisen vil videre bidra til å gi en jevnere fordeling av støtten mellom medlemmene.

FAKTA

Dato: 29. juni–6. juli 2018
Sted: Skallerup Feriesenter i Danmark (Les mer om Skallerup her)

Deltakeravgiften for båt t/r Danmark og hytte i en uke:

Familie på 3–4 personer i hytte av type A4: kr 6 500
Familie på 5–6 personer i hytte av type A6: kr 7 500
Familie på 6–8 personer i hytte av type S6: kr 8 500
Familie på 7+ personer i hytte av type F12: kr 10 000

(Dersom man ønsker å ha med seg andre i tillegg til kjernefamilien, vil det koste kr 1000 pr person.)

Familier som har lang reisevei til ferjeleie (over 600 km), kan søke foreningen om dekning av reiseutgifter. Videre kan familier med lav inntekt søke Bløderfondet om dekning av deltakeravgiften.

Påmeldingsknapp

Påmeldingsfrist 10. februar

 

BETINGELSER OG FORBEHOLD

• Man må være medlem i foreningen og ha betalt kontingenten for 2018 for å delta på sommerleiren.
• Personer over 18 år må selv være medlem i foreningen og faller ikke under familiemedlemskap.
• Sommerleiren er forbeholdt familier som har barn med blødersykdom. Det vil ikke lenger være mulighet for å ta med vennefamilier som ikke selv har barn med blødersykdom.
• Påmeldingen er bindende og deltakeravgiften må betales i sin helhet ved avmelding etter at påmeldingsfristen har gått ut.

 


 

 

Det er stengt for kommentarer.